เทรดวอร์พ่นพิษ กทท.แจงผลงานต่ำกว่าเป้า

วันนี้ monoservice ข่าวไอที จะมาพูดถึงข่าว

 

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานให้บริการเรือ สินค้า และตู้สินค้าผ่านท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน (ทชส.) ท่าเรือเชียงของ (ทชข.) และท่าเรือระนอง (ทรน.) ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) โดยเปรียบเทียบกับปีก่อน สรุปดังนี้

ท่าเรือกรุงเทพ     มีเรือเทียบท่า 3,791 เที่ยว เพิ่มขึ้น 16.90 % สินค้าผ่านท่า 21.476 ล้านตัน ลดลง 2.60 % ตู้สินค้าผ่านท่า 1.451 ล้าน ที.อี.ยู. ลดลง 3.10 %

ท่าเรือแหลมฉบัง  มีเรือเทียบท่า 10,686 เที่ยว ลดลง 8.00% สินค้าผ่านท่า 90.156 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.20 % ตู้สินค้าผ่านท่า 8.110 ล้าน ที.อี.ยู. เพิ่มขึ้น 1.14 %

ท่าเรือเชียงแสน   มีเรือเทียบท่า 2,912 เที่ยว ลดลง 19.42 % สินค้าผ่านท่า 243,791 ตัน ลดลง 4.29 %  ตู้สินค้าผ่านท่า 3,460 ตู้ เพิ่มขึ้น 23.26 %

ท่าเรือเชียงขอน   มีเรือเทียบท่า 806 เที่ยว ลดลง 25.58 % สินค้าผ่านท่า 52,945 ตัน ลดลง 25.92 %

ท่าเรือระนอง       มีเรือเทียบท่า 318 เที่ยว เพิ่มขึ้น 10.42 % สินค้าผ่านท่า 135,061 ตัน เพิ่มขึ้น 51.43 %    ตู้สินค้าผ่านท่า 3,715 ตู้ เพิ่มขึ้น 63.30 %

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานของ กทท. มีตู้สินค้าผ่านท่าทั้งที่ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง รวม 9.558 ล้าน ที.อี.ยู. รวมรายได้ปีงบประมาณ 2562 เป็นจำนวน 15,157 ล้านบาท ส่วนปี 2561 มีรายได้ 15,319 ล้านบาท 
 

โดยผลการดำเนินงานในภาพรวมมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้ ซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรงจากสงครามการค้าการตอบโต้ด้วยการตั้งกำแพงภาษีระหว่างสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีน ทำให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว

อีกทั้งจากการที่สหรัฐอเมริกาประกาศยกเลิก GSP หรือสิทธิพิเศษทางการค้า ซึ่งจะส่งผลต่อการส่งออกและการเติบโต ทางเศรษฐกิจในระยะถัดไป  ขณะที่ผลการดำเนินงานของ ท่าเรือระนองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากนโยบายส่งเสริมกรอบความร่วมมือในกลุ่มประเทศ BIMSTEC กับท่าเรือระนอง ส่งผลให้ผลการดำเนินการด้านเรือเทียบท่าขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.42 ด้านสินค้าและตู้สินค้าขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 51.43 และ 63.30 ตามลำดับ 

 

ดูข่าวต้นฉบับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *