เร่ง 3 ศก.ใหม่ ลดพึ่งส่งออก-ลงทุน

วันนี้ monoservice ข่าวไอที จะมาพูดถึงข่าว

“สุวิทย์” ชี้รัฐบาลเร่งสร้างเศรษฐกิจใหม่ 3 ด้าน ทั้งเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว สร้างฐานรากให้เข้มแข็งยั่งยืน ลดพึ่งพาส่งออก-ลงทุน

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวในการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นวัตกรรม พัฒนาคน เพื่ออนาคตประเทศ”  ในการประชุมหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 37 ที่จังหวัดลำปาง(30 พ.ย.62)มีใจความสำคัญว่า  ที่ผ่านมาประเทศไทยพึ่งพาการส่งออกและการดึงดูดการลงทุนมากเกินไปจนทำให้เศรษฐกิจของไทยผันผวนไปตามเศรษฐกิจโลก เนื่องจากเศรษฐกิจฐานรากและในท้องถิ่นขาดความเข้มแข็ง ดังนั้นรัฐบาลจึงได้เร่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของไทย โดยการส่งเสริมเศรษฐกิจ 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (บีซีจี) ซึ่งจะช่วยให้ประเทศพัฒนาได้ในระยะยาวและมีความยั่งยืน

“ที่ผ่านมาไทยมีพื้นฐานด้านความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม แต่การดำเนินงานยังเป็นแบบทำมากได้น้อย มูลค่าเพิ่มของสินค้าอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งการส่งเสริมบีซีจี จะนำเทคโนโลยี นวัตกรรม มาปรับปรุงทำให้สินค้าและบริการมีมูลค่าสูงขึ้นมาก เปลี่ยนไปสู่การทำน้อยได้มาก”

ทั้งนี้ในการพัฒนาเศรษฐกิจบีซีจี จะเป็นการต่อยอดจากรากฐานความเข้มแข็งของไทยในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพ และวัฒนธรรม ทำให้ไทยไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ แต่ที่ผ่านมายังขาดในเรื่องของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยการพัฒนาเศรษฐกิจบีซีจี จะผลักดันผ่านการส่งเสริมใน 4 อุตสาหกรรมหลัก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล ได้แก่ 1. เกษตรและอาหาร 2. สุขภาพและการแพทย์ 3. พลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ และ4. การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ดูข่าวต้นฉบับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *