ก.ล.ต. เชือดไก่ให้ลิงดู

วันนี้ monoservice ข่าวไอที จะมาพูดถึงข่าว

ก.ล.ต. เชือดไก่ให้ลิงดู

คำว่าเชือดไก่ให้ลิงดู หมายถึง ทำโทษเป็นเยี่ยงอย่างไม่ให้คนอื่นทำตาม เป็นสำนวนโบราณที่ตกทอดมายาวนานหลายชั่วอายุคน

ที่มาของสำนวน“เชือดไก่ให้ลิงดู” นั้น เนื่องมาจาก“ลิง” เป็นสัตว์ที่ไม่อยู่นิ่ง ซุกซน เมื่อจะนำมาฝึกหัดให้ทำอะไรเป็นเรื่องเป็นราวจึงไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่ว่าจะฝึกให้ปีนขึ้นไปเก็บลูกมะพร้าว หรือให้แสดงละครลิง ส่วน“ไก่” เป็นสัตว์ที่คนหลายเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ใช้เพื่อเซ่นไหว้ หรือนำมาเป็นอาหาร ซึ่งจำเป็นที่จะต้องถูกเชือดอยู่แล้ว ดังนั้น เมื่อจะเชือดสัตว์สักตัวให้ลิงกลัว จึงเลือกที่จะเชือดไก่ เพื่อกำราบให้ลิงหยุดดื้อหยุดซน แล้วยอมให้ฝึกฝนอย่างที่คนต้องการ

ในแวดวงตลาดทุนนั้น ถ้าพูดถึงการเชือดไก่ให้ลิงดู เราก็จะนึกถึงการทำหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ สำนักงานก.ล.ต. ในการติดตาม ตรวจสอบ และลงโทษผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือความผิดตามกฎเกณฑ์ ประกาศ และข้อบังคับอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของ ก.ล.ต.

โดยตั้งแต่ปี2535 ซึ่งเป็นปีที่เริ่มใช้กฎหมาย ก.ล.ต. ก็ได้มีการเชือดไก่ไปหลายตัว แต่ลิงก็ยังไม่ค่อยกลัว ดังจะเห็นได้จากการกระทำผิดในกรณีปั่นหุ้น และการใช้ข้อมูลภายในซื้อขายหุ้น ก็ยังเกิดขึ้นอยู่เนืองๆ

ล่าสุดซึ่งผมมองว่าเข้าข่ายการเชือดไก่ให้ลิงดูครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งก็คือการลงโทษผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท1 ฐานไม่ทักท้วงลูกค้าที่น่าสงสัยว่าใช้ข้อมูลภายในซื้อหุ้น

ก่อนจะไปพูดถึงเรื่องการลงโทษ ขอขยายความเพื่อทำความเข้าใจผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท1” เสียก่อน

ผู้แนะนำการลงทุนที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. จะแบ่งเป็นหลายประเภท ตั้งแต่ระดับพื้นๆ(IC Plain)  คือแนะนำการลงทุนในตราสารที่ไม่ซับซ้อน ไปจนถึงระดับแอดวานซ์ที่แนะนำการลงทุนในตราสารที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนได้(IC Complex) โดยIC Complex นี้จะมี3 ระดับ คือIC Complex 1, IC Complex 2 และIC Complex 3

IC Complex 1 หรือ ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท1 สามารถแนะนำการลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ทั่วไปที่ไม่ซับซ้อน เช่น หุ้นสามัญ กองทุนรวมแบบง่ายๆ และพันธบัตรทั่วไป ไปจนถึงตราสารที่มีความซับซ้อน เช่น ตราสารอนุพันธ์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ด้วย

กลับมาที่การลงโทษของ ก.ล.ต. ต่อผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท1 ซึ่งสังกัดโบรกเกอร์แห่งหนึ่ง โดยพฤติกรรมก็คือ เมื่อวันที่8 พฤษภาคม2560 ผู้แนะนำการลงทุนคนนี้(ปกติถ้าผู้แนะนำการลงทุนเป็นผู้ติดต่อกับลูกค้าด้วย เราจะเรียกเจ้าหน้าที่คนนี้ว่า มาร์เก็ตติ้ง) ได้ส่งคำสั่งซื้อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนแห่งหนึ่งตามคำสั่งของลูกค้า จำนวน4 ล้านหุ้น

โดยที่ ก.ล.ต. ได้รับรายงานการตรวจสอบจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และนำมาตรวจสอบเพิ่มเติม พบว่ารายการซื้อหุ้นที่ว่านี้เข้าข่ายใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ซึ่ง ก.ล.ต. ได้ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับลูกค้ารายนี้แล้ว และยังเข้าไปดูลึกซึ้งถึงขนาดว่า“ใครเป็นคนทำรายการซื้อหุ้นนี้” ก็ปรากฏว่าไปจ๊ะเอ๋เอากับผู้แนะนำการลงทุนคนที่ว่านี้แหละ

จากนั้น ก.ล.ต. เค้าคงมีกระบวนการสืบเสาะต่อไปจนมั่นใจว่ามาร์เก็ตติ้งคนนี้น่าจะรู้ว่าลูกค้าที่สั่งซื้อหุ้นบริษัทนั้น เป็นแม่และเมียของผู้บริหารบริษัทนั้นนั่นเอง และเป็นการซื้อก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อสาธารณชน ซึ่งนั่นหมายความว่า ลูกค้ากำลังใช้“ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไป” ซึ่งผิดกฎหมาย

ก.ล.ต.จึงมองว่าผู้แนะนำการลงทุนหรือมาร์เก็ตติ้งคนนี้ ไม่ใช้ความระมัดระวังในการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้า โดยมีเหตุอันควรสงสัยว่า ลูกค้าอาจมีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีความผิดฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ไม่ทักท้วงลูกค้าและไม่รายงานให้ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานcompliance ของบริษัททราบโดยเร็ว จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท1 เป็นเวลา6 เดือน

ที่ผมมองว่ากรณีนี้เป็นการเชือดไก่ให้ลิงดู เพราะดูจากเหตุและผลของการลงโทษแล้ว ยังทะแม่งๆ เพราะถ้าลูกค้าใช้ข้อมูลภายในจริง แสดงว่าข้อมูลนั้นบุคคลภายนอกไม่รู้ รวมถึงมาร์เก็ตติ้งคนนี้ด้วย เมื่อมาร์เก็ตติ้งไม่รู้ จะไปทักท้วงได้อย่างไร แต่ถ้ามองจากฝั่งของ ก.ล.ต. ก็อาจมองว่า มาร์เก็ตติ้งคนนี้รู้อยู่แล้วว่าลูกค้าคนนี้เป็นเมียและแม่ของผู้บริหารบริษัทที่กำลังสั่งซื้อหุ้น จะท้วงซะหน่อยมั้ยว่าพี่คะบริษัทของสามีและลูกพี่กำลังจะเปิดเผยข่าวสำคัญอะไรหรือเปล่าคะถ้าพี่ซื้อก่อนข่าวออกแบบนี้ระวังจะเข้าข่ายใช้ข้อมูลภายในนะคะ นี่แหละคือสิ่งที่ ก.ล.ต. ต้องการ

เอาเป็นว่า กรณีนี้แสดงให้เห็นว่า ก.ล.ต. ทำงานค่อนข้างละเอียด และไม่ได้เอาผิดเฉพาะคนที่ได้ประโยชน์เป็นตัวเงิน แต่ยังเอาผิดกับผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วย

เชือดไก่ครั้งนี้ก็หวังว่าบรรดาลิงทั้งหลายจะเกรงกลัวมั่งนะครับ

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง: ก.ล.ต. ลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด3 ราย กรณีอาศัยข้อมูลภายในซื้อหุ้นTRUBB

ดูข่าวต้นฉบับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *