เกษตรกรงง! มี 3สารเคมีครอบครองตอนนี้ผิดหรือยัง? “สุริยะ” จ่อประชุมรับรองมติเลื่อนแบนสารเคมี

วันนี้ monoservice ข่าวไอที จะมาพูดถึงข่าว

S__31875079

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากได้สอบถามกับกลุ่มเกษตรบางกลุ่ม ทั้งฝ่ายสนับสนุนการแบนและคัดค้าน ส่วนใหญ่เกษตรกรยังคงไม่เข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น ว่าแท้จริงรัฐบาลกำลังปกป้องหรือทำลายเกษตรกร และงงกับมติของคณะกรรมการวัตถุอันตราย เมื่อวันที่ 27 พ.ย.2562 ที่ผ่านมา

และยังไม่รู้ว่าสารเคมีที่ตนมีครอบครองอยู่ตอนนี้ถือว่าผิดกฎหมายหรือยัง ต้องทำอย่างไรต่อ และเห็นเพียงการออกมาแฉกันเองของรัฐบาล นักวิชาการ ที่ดูเหมือนจะเป็นเกมการเมือง เรียกคะแนนเสียงมากกว่าจะเข้าใจเกษตรกรจริงๆ เพราะสุดท้ายวันนี้มาตรการรองรับ เยียวยา สารทดแทนก็ยังไม่มี

นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กล่าวในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการวัตถุอันตราย ว่าจากกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย ให้ความเห็นว่าการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2562 ที่ผ่านมา ไม่มีการนับองค์ประชุมขณะลงมติการเลื่อนแบนของ 2 สารเคมีอันตราย คือ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และจำกัดการใช้ ไกลโฟเซต และไม่มีการให้กรรมการแต่ละคนออกเสียงในเรื่องที่ขอมติ ดังนั้น มติคณะกรรมการวัตถุอันตรายจึงไม่ใช่มติที่ชอบด้วยกฎหมาย

ซึ่งคณะกรรมการยังคงยืนยันว่ามติคณะกรรมการฯ ดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว เนื่องจากที่ผ่านมาคณะกรรมการฯ มีการลงมติในหลายรูปแบบ เช่น ขอมติที่ประชุม หากไม่มีผู้คัดค้าน ถือว่ามีมติเป็นเอกฉันท์ ถ้ามีผู้คัดค้านจะบันทึกความเห็นไว้ และถือเป็นมติเสียงข้างมาก หรือมีการลงคะแนนโดยการยกมือ หรือใช้บัตรลงคะแนนก็ได้

ดังนั้น ในเดือน ธ.ค. 2562 นี้ จะต้องมีการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย เพื่อรับรองมติของวันที่ 27 พ.ย. 2562 ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้กำหนดวันประชุม เพราะต้องรอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะต้นเรื่อง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอเรื่องเข้ามาเพื่อรับรองมติของวันที่ 27 พ.ย.2562 ก่อน

“การรับรองมติได้ ต้องให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่…) พ.ศ. … ให้เสร็จสมบูรณ์ ตามมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายล่าสุด จากนั้นให้นำร่างประกาศกระทรวงฯ เข้าสู่การพิจารณากลั่นกรองของคณะอนุกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายลำดับรอง เพื่อตรวจพิจารณาร่างประกาศฯ เสียก่อน ก่อนที่จะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่มีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน ส่วนจะมีการประชุมในเดือน ธ.ค. หรือไม่ต้องติดตามอีกครั้ง จากนั้นจะเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อลงราชกิจจาประกาศใช้ต่อไป”

ดูข่าวต้นฉบับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *